Soutěžní stránku naleznete v časopise Europark březen/2018.

Vyřešený rébus vystřihněte a vhoďte od 5. 3. 2018 do 8. 4. 2018 do boxu v prodejně Bambule.

Ze všech správných řešení bude vylosováno pět výherců plyšové včelky Máji, které do soutěže věnovala prodejna Bambule.

Každý soutěžící může vyhrát pouze jednou.

Výherci: Tomík Albert, Jituška Janatková, Daniela Nečasová, Jakub Cacák, Nikola Kulhánková.

Výhru je nutné si vyzvednout osobně v Europarku v prodejně Bambule v 1. patře do 30. 4. 2018 a je potřeba prokázat se občanským průkazem.

Děkujeme všem dětem za účast a výhercům blahopřejeme!