Soutěžní stránku naleznete v časopise Europark duben/2018.

Vyřešený rébus vystřihněte a vhoďte od 9. 4. 2018 do 5. 5. 2018 do boxu v prodejně Bambule.

Ze všech správných řešení bude vylosováno pět výherců Drinkeez, které do soutěže věnovala prodejna Bambule.

Každý soutěžící může vyhrát pouze jednou.

Výherci: Matýsek Kubát, Daniel Dirk, Natálie Jonášová, Jitka Janatková, Kateřina Podrazilová.

Výhru je nutné si vyzvednout osobně v Europarku v prodejně Bambule v 1. patře do 31.5. 2018 a je potřeba prokázat se občanským průkazem.

Děkujeme všem dětem za účast a výhercům blahopřejeme!