Přijďte si do Europarku zahrát DISCGOLF! Devítikošové discgolfové venkovní hřiště je PO CELÝ ROK ZDARMA.

Discgolf zaujme všechny věkové skupiny a rozšíří možnosti pohybového využití jak dětí předškolního věku, celých rodin, tak i seniorů.

 

KDE SI MŮŽETE DISK ZAPŮJČIT?

Na infostánku v 1. patře oproti vratné záloze 500 Kč / 1 disk.

Disky po každém zapůjčení dezinfikujeme.

Spolu s disky od nás dostanete SKÓRKARTU, kde si můžete zapisovat jednotlivé skóre, ale také zde naleznete stručný přehled pravidel hry a mapu hřiště.

 

JAKÁ JSOU PRAVIDLA HRY?

  • Hráč hází z určeného výhoziště, při odhozu se nesmí žádná část jeho těla dotýkat země za přední hranou výhoziště. Přešlápnout smí až po dohozu.
  • Dál hráč hází z místa, kde se disk zastavil. Při odhozu se musí dotýkat alespoň jednou částí těla do 30 cm za přední hranou disku směrem od cíle. Po odhozu smí přešlápnout jen pokud cíl není blíže než 10 metrů.
  • Pokud hráč nemůže splnit předchozí bod (disk zůstal ve stromě nebo hustém keři), odhazuje z nejbližšího možného místa na spojnici cíle a disku dále od cíle.
  • Pokud disk uvízl ve stromě, kontaktujte infostánek na tel. čísle: 234 672 320 nebo 702 088 748. Poté hází hráč z místa pod stromem, kde disk uvízl.
  • Hráč nesmí měnit žádnou součást hřiště, aby si ulehčil hod (např. ohýbat nebo dokonce lámat větve).
  • Vždy hází hráč, který je nejdále od cíle.
  • Bezpečnost především – vždy se přesvědčte, že v dosahu disku není žádná osoba ani zvíře, které byste mohli zasáhnout!
  • Pozorně čtěte pokyny na jednotlivých jamkách a dozvíte se další zajímavé tipy z pravidel.