V novém letním vydání časopisu Europark jsme pro vás společně s biooo.cz připravili křížovku. Vyluštěte tajenku a zašlete nám ji do 30. 8. 2021 na emailovou adresu marketing@europark.cz a vyhrajte jeden ze tří balíčků kosmetiky Uoga Uoga. Vylosovaní výherci budou uvedeni zde.