Mapa centra O centru Kontakty
Obchody otevřeny do 20:00
Hypermarket Globus otevřen do 21:00
MultiGolfPark | Obchodní centrum Europark

Zahrajte si MultiGolf

MultiGolf je zábavná aktivita pro celou rodinu, která spojuje tři sporty - parkgolf, fotbalgolf a discgolf - na jednom místě. Hřiště je koncipováno tak, že výhoziště či odpaliště jsou pro všechny tři sporty stejná a na konci jamky je vždy discgolfový koš s integrovaným zakončením pod ním pro parkgolf a fotbalgolf.

Je tak zajištěna plynulost hry, nikdo si na hřišti nepřekáží a také lze sporty kombinovat. Někdo může házet diskem, druhý kopat do míče a třetí odpalovat míček. Vše na stejnou jamku.

 

 

 

PRINCIPY MULTIGOLFU

 

Náš MultiGolfPark nabízí 9 jamek pro tři formy

Discgolf – discgolfový disk se hází do koše

Fotbalgolf – fotbalový míč se kope do jamek

Parkgolf – míček se odpaluje parkgolfovou nebo florbalovou holí do jamek

V multigolfu hráči postupně odehrají hřiště všemi třemi disciplínami na co nejmenší počet hodů, úderů či kopů.

MultiGolfPark | Obchodní centrum Europark

 

 

 

 

 

VÝHODY, PROČ SI ZAHRÁT MULTIGOLFPARKU

 

 • Tři sporty na jednom hřišti - každý si může vybrat, který sport ho bude bavit nejvíc a hlavně může vyzkoušet snadno všechny tři
 • Navíc různé dřevěné překážky (Mantadory) dělají hru vzrušující!
 • Spojuje generace a různé sociální skupiny při aktivním pohybu
 • Není příliš fyzicky náročný - vyniknout v něm může každý
 • Je vhodný pro všechny věkové skupiny - od malého dítěte až po seniory
 • Je finančně dostupný - nevyžaduje drahou výbavu a vstup na hřiště je ZDARMA

 

 

 

KDE SI MŮŽETE SPORTOVNÍ VYBAVENÍ PŮJČIT?
(disky, fotbalový míč a florbalové hole + míček)

 

Sportovní vybavení na Multigolfpark vám zapůjčíme ZDARMA na našem infostánku v EUROPARKu v 1. patře oproti vratné záloze.

 

 

 

PODMÍNKY ZAPŮJČENÍ a VRATNÁ ZÁLOHA

 

Vratná záloha za půjčení:

500,- Kč/ 1 disk

600,- Kč/ 1 florbalová hůl + 1 míček

300,- Kč/ 1 fotbalový míč velký

200,- Kč/ 1 fotbalový míč malý

V případě vráceného nepoškozeného sportovního vybavení je záloha vyplacena zpět v plné výši.

Za ochranu sportovního vybavení před zcizením nebo poškozením ručí zákazník. Výše případného poškození bude odečtena ze složené zálohy.

Na infostánku si také můžete zdarma vyzvednout tzv. SKÓRKARTU, která slouží k zaznamenávání dosažených výsledků, ale také zde naleznete stručný přehled pravidel hry a mapu hřiště.

 

 

 

JAKÁ JSOU ZÁKLADNÍ PRAVIDLA HRY?

 

 • Startuje se z výhoziště. Dále se pokračuje z místa, kde zůstal míč, míček či disk ležet.
 • V discgolfu při odhodu nesmí hráč přešlápnout přední hranu výhoziště či místa dopadlého disku; po odhodu může přešlápnout, jen pokud není blíže než 10 m ke koši, jinak dostává varování a opakuje hod.
 • Pokud disk, míč či míček dopadne mimo hřiště (silnice, parkoviště, rybník, potok či jiná plocha OB), zvyšuje se skóre hráče o jeden trestný bod a hráč vyhazuje z místa, kde disk, míč či míček hřiště opustil a vletěl do OB, nebo z místa původního výhoziště.
 • Poté, co hráč umístí svůj disk do koše či míč do jamky, zapíše do skórkarty počet hodů, kopů či odpalů.

Hraje-li více hráčů ve skupině, je hra zábavnější.

Zapamatujte si svůj disk, míč či míček, ať ho odlišíte od ostatních. Z výhoziště začíná ten, kdo na minulé jamce dohrál s nejméně body, v případě shody určuje pořadí předchozí jamky či na skórkartě. Při dalších hodech hází vždy hráč, jehož disk je nejvíce vzdálený od koše. Další pokyny naleznete na tabulích u výhozišť.

 

 

 

JAKÁ JSOU PRAVIDLA HRY PRO DISCGOLF?

 

 • Hráč hází z určeného výhoziště, při odhozu se nesmí žádná část jeho těla dotýkat země za přední hranou výhoziště. Přešlápnout smí až po dohozu.
 • Dál hráč hází z místa, kde se disk zastavil. Při odhozu se musí dotýkat alespoň jednou částí těla do 30 cm za přední hranou disku směrem od cíle. Po odhozu smí přešlápnout jen pokud cíl není blíže než 10 metrů.
 • Pokud hráč nemůže splnit předchozí bod (disk zůstal ve stromě nebo hustém keři), odhazuje z nejbližšího možného místa na spojnici cíle a disku dále od cíle.
 • Pokud disk uvízl ve stromě, kontaktujte infostánek na tel. čísle: 234 672 320 nebo 702 088 748. Poté hází hráč z místa pod stromem, kde disk uvízl.
 • Hráč nesmí měnit žádnou součást hřiště, aby si ulehčil hod (např. ohýbat nebo dokonce lámat větve).
 • Vždy hází hráč, který je nejdále od cíle.
 • Bezpečnost především – vždy se přesvědčte, že v dosahu disku není žádná osoba ani zvíře, které byste mohli zasáhnout!
 • Pozorně čtěte pokyny na jednotlivých jamkách a dozvíte se další zajímavé tipy z pravidel.

 

 

 

HLAVNÍ PRVKY HŘIŠTĚ

 

Discgolfový koš s integrovanou jamkou

Koše slouží pro zakončení na discgolf. Řetězy slouží pro zachycení disku. Zakončení pro fotbalgolf a parkgolf je pod discgolfovým košem do země vyhloubená a vyztužená jamka o hloubce cca 30 cm a průměru cca 60 cm.

MultiGolfPark | Obchodní centrum Europark

 

 

Informační tabule

Hlavní informační tabule je umístěna vždy na začátku hřiště (poblíž prvního výhoziště) a nachází se na ní obecné informace o discgolfu, základní pravidla hry, mapa celého hřiště, bezpečnostní pokyny a další důležité informace (např. kde zakoupit/zapůjčit vybavení).

MultiGolfPark | Obchodní centrum Europark

 

 

 

 

Výhoziště / Odpaliště

Výhoziště se nachází na začátku každé jamky a slouží pro první ránu všech tří sportů.

MultiGolfPark | Obchodní centrum Europark

 

 

 

 

Info tabulka jamky

Jedná se o informační tabulku, která se nachází na začátku každé jamky, vedle výhoziště, a hráči na ni najdou důležité informace, jako je trasa jamky, její délka, par či zvláštní pravidla. Stejně tak se zde nachází důležitá bezpečností upozornění.

MultiGolfPark | Obchodní centrum Europark

 

 

 

 

Dřevěná překážka

Na Multigolf hřišti je navrženo několik přírodních překážek (tzv. Mantadory), které musí hráči během hry zdolat. Překážky dělají hru pořád zajímavou a hráče hřiště jen tak neomrzí.

MultiGolfPark | Obchodní centrum Europark

 

 

 

 

 

 

 

MAPA MULTIGOLFOVÉHO HŘIŠTĚ

 

MultiGolfPark | Obchodní centrum Europark

Přihlásit se k odběru novinek
Souhlasím se zpracováním osobních údajů. Více informací zde